جواهری گلستان

این پروژه در بخش شمالی شهر تهران كه ساكنان آن اغلب از طبقه ی ثروتمند شهر هستند قرار گرفته است . مساحت پروژه در حدود ٦٦ متر مربع و در مركز خرید نوسازی است كه به سبك نئوكلاسیك طراحی شده . معماری غالب این بخش از شهر به سبك نئوكلاسیك و التقاطی است ، از این رو سعی كردیم از نظر فرمی مدرن ولی با اصول زیباشناسی كلاسیك طراحی كنیم.

هندسه و جزییات ویژگی های برجسته ای هستند كه در طراحی جواهر و معماری كلاسیك به صورت مشترك مشاهده میشوند. از این رو كانسپت كار در دو بخش طراحی شد . بخش اول پوسته ای سیال ، ساده و سفید رنگ ، كه با هندسه ی خط و خم طراحی شده و بخش دوم صفحات استیل پانچ شده ای كه دارای جزییات بالایی است.

پوسته های سفید رنگ با خلوص و سادگی خود ، زمینه را برای جلب توجه بیشتر خریداران به ویترین ها فراهم میكنند . به علاوه این پوسته ها به طور هم زمان نقش دیوارها ، سقف و كف را ایفا كرده و عملكردهای مختلف را تعریف میكنند . تبدیل شدن تدریجی كف به دیوارها با ایجاد كشش بصری، زمینه را برای ترغیب خریداران به استفاده از فضای تست جواهرها فراهم میكند . پوسته ها از دو بخش اصلی تشكیل شده اند كه با اختلاف ارتفاع از یكدیگر جدا شده وعلاوه بر تفكیك فضاها به خصوصی ، نیمه خصوصی و عمومی ، تركیب هندسی جذابی را نیز تشكیل داده اند.

ویترین ها به عنوان اصلی ترین بخش باید دارای بیشترین جذابیت باشند. از این رو از متریال استیل طلایی مات به دلیل درخشش و رنگ خاص آن استفاده شد . برای افزودن جزییات بیشتر به ویترین ها طرح واره ای از بافت طبیعی سنگ های قیمتی برروی صفحات استیل پانچ شد و با تابش نور از پشت صفحات استیل، طرح پانچ شده جذاب تر گردید.

طراحی و ساخت مانكن ها مرحله نهایی در جذب خریداران بود . فرم كلی پیكر مانكن ها به صورت انتزاعی بوده و بسیاری از جزییات فیزیكی آن حذف شده تا توجه مخاطب بیشتر به جواهر جلب شود تا خود مانكن . استفاده از خطوط اصلی و زیبای بدن و دو رنگ سفید و سیاه برای جذابیت بیشتر در كنار استیل های طلایی ، اجزای اصلی كانسپت مانكن ها را شكل میدهد . این مانكن ها در سه مقیاس متفاوت طراحی شده‌اند.