درباره

کارناکو در سال ۹۱ با هدف رشد زندگی انسانی شروع به کار کرد. تا هم سعی کند در زیبایی شهر و خانه تاثیر مثبت به همراه معماری شایسته و دارای هویتی را به نمایش بگذارد و هم با پیشرفت تکنولوژی در حوزه صنعت ساختمان وارد اتوماسیون هوشمند خانگی شود.

به طور کلی اهداف کارناکو در فضای کنونی کشورمان مربوط به مدیریت مصرف انرژی، امنیت، ایمنی، آرامش، معماری مدرن و پایدار می‌باشد که برای رسیدن به این اهداف برنامه‌هایی مدون با فرهنگ‌سازی مناسب را نیازمند است تا آمادگی ملی برای این مهم فراهم گردد.

امید است در این راه سخت همت عالی هموطنان را داشته باشیم تا بتوانیم گامی مهم در زندگی شهری برداریم.