IR Remote Control

این ریموت کنترل توانایی ارسال فرامین را به گیرنده IR نصب شده در Presence Detector را دارد .به کمک این فرستنده IR می توان روشنایی – پرده –ذخیره / بازیابی سناریو ها را در سیستم هوشمند کنترل نمود.

5WG1255-7AB11 5WG1255-7AB11