خانه هوشمند و سیستم مدیریت یکپارچه ساختمان در آینده

خانه هوشمند و همچنین سیستم مدیریت یکپارچه ساختمان در آینده، بدون فن آوری بی سیم که انتقال اطلاعات ایمن را فراهم می کند، غیر قابل تصور خواهد بود. فرستنده های بی سیم بدون باتری مزیت های بیشتری را برای خانه های هوشمند محیا می سازند. درگاه KNX / EnOcean می تواند بستری را برای همگام سازی و ادغام سیستم های بی سیم و KNX فراهم سازد که محصول آن یک سیستم یکپارچه مدیریت ساختمان قدرتمند بدون نیاز به سیم کشی می باشد.

KNX در حال حاضر بهترین و مطمین ترین استاندارد برای خانه های هوشمند و سیستم های ساختمان در اروپا است. استاندارد باس برای کنترل حرارت، روشنایی و نور پردازی، پرده، تهویه و سیستم های امنیتی و یکپارچه سازی این قابلیت ها با توجه به تقاضا می باشد.

در سیستم هوشمند بی سیم کنترل فضاهای ساختمان نیاز به تعداد زیادی از سنسورها دارد که وضعیت ساختمان و مقادیر را در زمان های مشخص اندازه گیری کند و با توجه به نیاز، تغییرات را اعمال نماید . همچنین قابلیت درگری که این سیستم را به صرفه تر و متمایز از سایر سیستم های هوشمند می کند حذف سیم کشی های پیچیده و گسترده در ساختمان می باشد که این باعث می شود که یک راه حل انعطاف پذیر پیشروی مشتری قرار گیرد.

سیستم های بی سیم ساده نیاز به باتری دارند، به این معنی که تعمیر و نگهداری و احتمال خرابی باتری دستگاه ها وجود دارد و این برای ساختمان های بزرگ غیر قابل تحمل است. بنابراین استفاده از انرژی تجدید پذیر و تولید آن در ساختمان یک ایده آل برای مدیریت ساختمان ها است. سنسورهای بی سیم بدون کابل و باتری کار می کنند و تنها از مبدل های انرژی کوچک استفاده می کنند تا انرژی به طور مستقیم از محیط اطراف تولید شوند. بنابراین دستگاه ها نیاز به تعمیر و نگهداری ندارند. در عین حال ارتباط بی سیم رمزگذاری شده است و امنیت را نیز تضمین می کند.