KNX چیست؟

تاریخچه:

پروتکل KNX در ۱۹۹۹ با ادغام سه انجمن

بنا شده است.

انجمن KNX که تحت قوانین بلژیک اداره می‌شود یک موسسه غیر انتفاعی و  مالک معنوی استاندارد جهانی KNX برای اتوماسیون ساختمان می‌باشد.

اعضای انجمن KNX کارخانجات سازنده ی نجهیزات مربوط به سیستم های اتوماسیون ساختمان مانند روشنایی ،پرده ،نرم افزار های مانیتور و کنترل شبکه،سرمایش گرمایش و تهویه هوا ،تجهیزات اندازه گیری انرژی ،سیستم های حفاظتی(دزدگیر)، پخش تصویر و صوت و همچنین شرکت های ارائه خدمات مهندسی می‌باشند.

هدف از ایجاد KNX ایجاد بستر یکسان سریع و مطمئن برای انتقال داده های کنترلی بین رنج وسیعی از تجهیزات ، از شرکت های گوناگون بوده است.

تجهیزات سازگار با پروتکل KNX می‌توانند داده ای خود را از چند بستر ارتباطی متفاوت انتقال دهند.از آن جمله  میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

(TP (twisted pair : متداول ترین روش انتقال داده با سرعت  bits/s 9600 می‌باشد.

(PL (power line : در این روش از سیستم های برق ساختمان برای انتقال داده استفاده می‌شود.

حداکثر سرعت در این روش bits/s   می‌باشد.

(RF(radio frequency :  می‌توان بسته های ارتباطی KNX را از طریق امواج رادیویی در باند فرکانسی ۸۶۸ MHZ با سرعت ۱۶٫۳۸۴ kbits/s  منتقل نمود.

(IP (Ethernet/WIFI : در این روش با به کار گیری درگاه (KNX net/IP) امکان انتقال اطلاعات از طریق اینترنت و یا با استفاده از مودم LAN/WIFI فراهم می‌شود.

تمامی تجهیزات تحت کنترل پروتکل KNX فارغ از اینکه ساخت چه شرکتی می‌باشد توسط  نرم افزار  ETS

Engineering Tool Software پیکربندی می‌شوند.