معرفی ۹ کتاب در زمینه هوشمندسازی ساختمان

در این بخش از سایت، قصد داریم شما را با ۹ کتاب بسیار معروف در زمینه هوشمندسازی ساختمان آشنا کنیم.
هر یک از این کتب بخش از هوشمندسازی ساختمان و کاربردهای آن را توضیح داده است.

 

Smart Buildings Systems for Architects, Owners and Builders

 

Smart Buildings Systems for Architects Owners and Builders - معرفی ۹ کتاب در زمینه هوشمندسازی ساختمان

 

موضوع: سیستم‌های خانه هوشمند برای معماران، مالکان و سازندگان ساختمان
نویسنده: جیمز سینوپولی
تعداد صفحات: ۲۳۰ صفحه
امتیاز کتاب: ۵ از ۵
مشاهده کتاب: اینجا کلیک کنید

 

Intelligent Buildings and Building Automation

 

Intelligent Buildings and Building Automation - معرفی ۹ کتاب در زمینه هوشمندسازی ساختمان

 

موضوع: ساختمان هوشمند و اتوماسیون ساختمان
نویسنده: شنگوی وانگ
تعداد صفحات: ۲۴۸ صفحه
امتیاز کتاب: ۳ از ۵
مشاهده کتاب: اینجا کلیک کنید

 

Building Automation

 

Building Automation - معرفی ۹ کتاب در زمینه هوشمندسازی ساختمان

 

موضوع: اتوماسیون ساختمان
نویسنده: هرمان مرز، توماس هانسنمان، کریستوف هوبنر
تعداد صفحات: ۲۸۲ صفحه
امتیاز کتاب: ۱ از ۵
مشاهده کتاب: اینجا کلیک کنید

 

Fundamentals of Hvac Control Systems

 

Fundamentals of Hvac Control Systems - معرفی ۹ کتاب در زمینه هوشمندسازی ساختمان

 

موضوع: سیستم های کنترل تهویه و تهویه مطبوع هوشمند
نویسنده: رز مونگومری، روبرت مک دوال
تعداد صفحات: ۳۵۴ صفحه
امتیاز کتاب: ۵ از ۵
مشاهده کتاب: اینجا کلیک کنید

 

Smart Buildings

 

Smart Buildings - معرفی ۹ کتاب در زمینه هوشمندسازی ساختمان

 

موضوع: ساختمان‌های هوشمند
نویسنده: جیم سینپولی
تعداد صفحات: ۱۶۰ صفحه
امتیاز کتاب: ۲ از ۵
مشاهده کتاب: اینجا کلیک کنید

 

Intelligent Buildings Design, Management And Operation

 

Intelligent Buildings Design Management And Operation - معرفی ۹ کتاب در زمینه هوشمندسازی ساختمان

 

موضوع: طراحی، مدیریت و عملیات ساختمان هوشمند
نویسنده: درک کلمنتس، درک جی کروم
تعداد صفحات: ۴۰۸ صفحه
امتیاز کتاب: ۴ از ۵
مشاهده کتاب: اینجا کلیک کنید

 

Intelligent Building System

 

Intelligent Building System - معرفی ۹ کتاب در زمینه هوشمندسازی ساختمان

 

موضوع: سیستم ساختمان هوشمند
نویسنده: آلبرت تینگ، وای لوک چان
تعداد صفحات: ۱۷۵ صفحه
امتیاز کتاب: ۵ از ۵
مشاهده کتاب: اینجا کلیک کنید

 

Programming Collective Intelligence: Building Smart Web 2.0 Applications

 

Programming Collective Intelligence Building Smart Web 2.0 Applications - معرفی ۹ کتاب در زمینه هوشمندسازی ساختمان

 

موضوع: برنامه جمع آوری اطلاعات هوشمند: ساختن برنامه های Smart Web 2.0
نویسنده: توبای سیگاران
تعداد صفحات: ۳۶۲ صفحه
امتیاز کتاب: ۵ از ۵
مشاهده کتاب: اینجا کلیک کنید

 

Energy Management Handbook

 

Energy Management Handbook - معرفی ۹ کتاب در زمینه هوشمندسازی ساختمان

 

موضوع: راهنمای مدیریت انرژی
نویسنده: وانی سی تورنر، ستیون دوتی
تعداد صفحات: ۹۰۹ صفحه
امتیاز کتاب: ۵ از ۵
مشاهده کتاب: اینجا کلیک کنید