چگونه به کارگیری تجهیزات خانه هوشمند منجر به صرفه جویی در مصرف انرژی می شود؟

۱- مدیریت سیستم موتورخانه در خانه هوشمند
۲- مدیریت سیستم سرمایشی و گرمایشی در خانه هوشمند
۳- مدیریت پرده ها ، سایبان ها ،درب ها و پنجره ها برای کنترل شدت روشنایی و تهویه طبیعی
۴- مدیریت تجهیزات صوتی و تصویری در خانه هوشمند
۵- مدیریت سیستم روشنایی در خانه هوشمند
۶- مانیتورینگ و کنترل میزان مصرف انرژی در تجهیزات خانه هوشمند
۷- کنترل و تشخیص تجهیزات معیوب و پر مصرف و حذف آنها
۸- مدیریت میزان مصرف انرژی در ساعت های پیک مصرف
۹- مدیریت تجهیزات بر اساس میزان عرضه و تقاضای انرژی