سناریو ورود به خانه هوشمند

بعد از یک روز کاری و هنگام رسیدن به منزل و با استفاده از سناریو ورود به خانه میتوان با در دست داشتن گوشی های هوشمند و تنها با یک کلیک قفل درب ها را به صورت هوشمند باز کرده و با کنترل سیستم سرمایش-گرمایش دمای محیط را به حالت مطلوب برسانیم.

این سناریو قابلیت روشن کردن چراغ ها ، باز کردن پرده ها ، روشن کردن لوازم برقی هوشمند را دارد.شما میتوانید با پخش موسیقی توسط سیستم های صوتی تحت کنترل سناریو ورود به خانه ، محیطی دلنشین را فراهم کنید.