بررسی مصرف انرژی در خانه های هوشمند

صنعت هوشمند سازی یکی از کسب وکارهای نوپا در کشورمان ایران است. باتوجه به اینکه در ساخت خانه های هوشمند می‌تواند بخش عمدهای از نیازهای کاربران فضارا برآورده کند نیاز است پارامترهای مربوط به چنین ساختمان‌هایی بررسی شود. جدیدترین ایده برای حفظ انرژی استفاده از تجهیزات و سیستم‌های جدید می‌باشد که به صورت هوشمند انرژی مصرفی ساختمان را مدیریت می‌کند. ساختمان‌های هوشمند مجموعه‌ای از تکنولوژی‌ها و سرویس‌ها در شبکه خانگی برای بهبود کیفیت زندگی است. استفاده ازسیستم هوشمند علاوه بر کاهش مصرف انرژی سبب ایجاد شرایط مناسب و ایده آل و افزایش آسایش ساکنین ساختمان نیز می‌گردد. هدف اصلی به کارگیری ازسیستم هوشمند در ساختمان ذخیره مصرف انرژی، ایجاد فضای امن و کاهش مصرف اقتصادی و افزایش عمر ساختمان است. سیستم هوشمند ساختمان علاوه بر نقشی که در بهینه سازی مصرف انرژی دارد، باعث آسایش هم می‌شود و می‌تواند در زندگی مدرن امروزی راه حل مناسبی برای راحتی بیشتر و سرعت بخشیدن به امور روزانه باشد. نتایج بدست آمده بیانگر این موضوع است خانه‌های هوشمند از نظر مصرف انرژی گرمایی بیشترین صرفه را نسبت به شاخص‌های اقتصادی، انرژی الکتریکی و امنیتی دارا می‌باشند.