کنترل سیستم‌های هوشمند سرمایش و گرمایش

کنترل سیستم‌های سرمایش و گرمایش اگر با تنظیم دمای محیط در موقعیت و ساعات مختلف همراه گردد می‌تواند ضمن صرفه جویی مناسب در هزینه‌های انرژی راحتی و آسایش بسیاری را با خود به دنبال داشته باشد.
با استفاده از نرم افزار هوشمند انعطاف پذیر می‌توان صفحات متناسب با هر سیستم را تعریف نموده و با برنامه‌ریزی دقیق محیطی آرام و دلپذیر را بوجود آورد. بطور مثال می‌توان حالات مختلف دمایی را برای خواب، میهمانی، صرف غذا، مسافرت، جلسات، ورزش و… تعریف کرد که بصورت خودکار و در ساعات تعریف شده اعمال گردند. کنترل سیستم‌های سرمایش و گرمایش اگر با تنظیم دمای محیط در موقعیت و ساعات مختلف همراه گردد می‌تواند ضمن صرفه جویی مناسب در هزینه‌های انرژی راحتی و آسایش بسیاری را با خود به دنبال داشته باشد.
با استفاده از سیستم خانه هوشمند TIS می‌توان کلیه سیستم‌های سرمایش و گرمایش مانند داکت اسپلیت، فن کوئل، کولر آبی، ، گرمایش از کف و …. را بدون هیچگونه محدودیت در تعداد و مدل کنترل و برنامه ریزی نمود.