سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

امروزه Building Management System) BMS) سیستم مدیریتی ساختمان به یکی از گریز ناپذیر ترین شاخه های علمی تحقیقاتی و اجرایی در ساختمان تبدیل گردیده است .امروزه با توجه به کمبود منابع انرژی در سطح جهان، اهمیت مصرف بهینه سوخت بیش از پیش مورد توجه است .

سیستم مدیریتی ساختمانBMS) ) وظیفه مدیریت و کنترل وضعیت ساختمان را از لحاظ سرمایش و گرمایش (HVAC) روشنایی (Lighting)کنترل تردد امنیت (Access) سیستم اعلام حریق(FAS) و ارتباط منطقی این زیر سیستم ها را بر عهده دارد . طور کلی مجموعه ای از سنسورها داده های خود را به صورت بیسیم به برد اصلی (مغز سیستم) فرستاده در این برد مجموعه ای از پردازش ها و تغییرات بر روی داده های دریافتی انجام شده و فیدبک نرم افزاری لازم جهت کنترل دستگاهها و ادوات جانبی و همچنین عمل مانیتورینگ انجام میشود . در طراحی این سیستم تمامی پارامترهای محیطی را طوری به کنترل خود در می آوریم تا در نهایت موجبات کاهش مصرف انرژی در خانه به صورت محسوسی فراهم شود.