سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

امروزه  Building Management System , BMS سیستم مدیریتی ساختمان به یکی از گریز ناپذیر ترین شاخه‌های علمی تحقیقاتی و اجرایی در ساختمان تبدیل گردیده است. امروزه با توجه به کمبود منابع انرژی در سطح جهان، اهمیت مصرف بهینه سوخت بیش از پیش مورد توجه است .
سیستم مدیریتی ساختمان (BMS) وظیفه مدیریت و کنترل وضعیت ساختمان را از لحاظ سرمایش و گرمایش (HVAC) روشنایی (Lighting) کنترل تردد امنیت (Access) سیستم اعلام حریق (FAS) و ارتباط منطقی این زیر سیستم ها را بر عهده دارد. طور کلی مجموعه ای از سنسورها داده‌های خود را به صورت بی‌سیم به برد اصلی (مغز سیستم) فرستاده در این برد مجموعه‌ای از پردازش‌ها و تغییرات بر روی داده‌های دریافتی انجام شده و فیدبک نرم افزاری لازم جهت کنترل دستگاهها و ادوات جانبی و همچنین عمل مانیتورینگ انجام می‌شود. در طراحی این سیستم تمامی پارامترهای محیطی را طوری به کنترل خود در می‌آوریم تا در نهایت موجبات کاهش مصرف انرژی در خانه به صورت محسوسی فراهم شود.