مزایای خانه هوشمند برای ساکنین ساختمان

۱- بهینه سازی مصرف انرژی ، کاهش هزینه قبض ها
۲- زندگی در خانه هوشمند همراه با آرامش و ایمنی
۳- زندگی در خانه هوشمند ، زندگی در خانه ای لوکس با سطح بالایی از رفاه و آسایش
۴- بهره وری هزینه در خانه هوشمند