توقف تولید RDF301.5

شركت زيمنس در سال 2019 توليد كليد ترموستاتيك RDF 301.5خود را متوقف كرد و از اين پس كليد ترموستاتيك RDF600KN/S جايگزين محصول فوق گرديده است.
و همچنین محصول جدید RDF600KN/s تمامی قابلیت های کلید ترموستاتیک RDF301.5 را دارد.
قابليت كنترل فن كويل، كمپرسور DX-type و شير برقي در حالت دو وضعيته (on/of) و تدريجي (pi) و همچنين داراي 4 كليد براي كنترل روشنايي، پرده و سناريو
• قابلیت اتصال به شبکه KNX
• قابليت تغيير مدهاي عملياتي : : Comfort, Economy and Protection
• قابليت تنظيم سرمايش و گرمايش
• براي خروجي هاي 2 يا 3 حالته
• براي فن كويل هاي يك دور يا 3 دور
• داراي سنسور دماي داخلي و قابليت اتصال به سنسور دماي خارجي، سنسور پنجره، سنسور ضد شبنم
• كنترل اتوماتيك يا دستي دما
• محدوده دماي تنظيمي بين 5 تا 40 درجه سانتيگراد
• 2 ورودي آنالوگ